Sustainable Transition Canvas ™

 

Is een gids voor bedrijven die hun organisatie willen transformeren binnen een duurzame wereld.

 Het is een gestructureerd hulpmiddel in het kader duurzame transitie.
Hoe kan je de duurzame ontwikkeling centraal stellen in de strategie van de organisatie? Waar te beginnen?

Het uitgangspunt is bewustwording van de uitdagingen waar onze mensheid voor staat.

De stabiliteit van ons "ecosysteem”, waarop de komst van ons huidig comfort en onze economische ontwikkeling is gebaseerd, wordt behoorlijk verstoord. 

In 1910 was het CO2-gehalte 300ppm en was toen al een absoluut record over de laatste 800.000 jaar.

Minder dan een eeuw later heeft het de drempel van 400ppm overschreden en dit blijft stijgen met onomkeerbare gevolgen (op de schaal van een mensenleven).

De voorspellingen die gemaakt worden door de hele wetenschappelijke gemeenschap zijn ongekend en unaniem : de menselijke samenleving zal de komende 3 decennia aanzienlijk ontwricht worden.

Deze vaststelling negeren in een strategische reflectie is als zakelijk leider natuurlijk geen optie

De Sustainable Transition Canvas kan de business ambities terug verbinden met de uitdagingen.


Er zijn twee grote belangrijke invalshoeken  :

Hoe overleef ik in een in een veranderende wereld...

 •  Hoe kan ik de duurzaamheid van mijn activiteit verzekeren in een context die aanzienlijk zal veranderen?
 • Welke feitelijke elementen verstoren de stabiliteit van de context waarin ik vandaag opereer?


Hoe draag ik bij en blijf ik relevant in een veranderende wereld…

 • Hoe zorg ik ervoor dat de sterke punten van mijn bedrijf bijdragen aan de wereld van morgen?
 • Welke beslissingen kan ik vandaag nemen om me in te schrijven als speler in de transitie en bij te dragen aan een betere wereld?

De STC® maakt het mogelijk om de grote vraagstukken van deze tijd te analyseren en de organisatie als belangrijke actor in dit systeem te positioneren.

Het maakt het mogelijk om:

 • Rekening te houden met de feiten (wetenschappelijk gevalideerd) die een directe of indirecte impact hebben op de reden van bestaan en de strategie van mijn bedrijf.
 • De sterke punten en de opportuniteiten voor verandering te identificeren en om ervoor te zorgen dat mijn organisatie veerkrachtig is en morgen waarde creëert.
 • Beslissingen te nemen en consistent handelen.

Een systematisch en analytisch rooster dat ons in staat stelt om:

       

 • Een globale beoordeling te maken van de situatie van uw bedrijf in een duurzame wereld
 • De huidige initiatieven te herpositioneren en hun plaats te geven binnen een gestructureerd geheel
 • Even afstand te nemen om een duidelijker zicht te krijgen van wat gedaan is en nog moet gestart worden
 • Strategische inconsistenties op het gebied van duurzaamheid te identificeren
 • Je bewuste worden van wat je niet weet en van de mogelijke onderliggende bedreigingen
 • Je bewust van de kracht en de motivatie om in te zetten op duurzaamheid
 • Ruimte voor verbetering en concrete initiatieven te bepalen

De STC® is het eerste raamwerk voor het maken van een algehele beoordeling van een bedrijf wat betreft zijn plaats en rol in een duurzame wereld.

De bestaande diagnostische modellen voor duurzaamheid (B corp, Evadis, enz.) bestrijken het ene of het andere facet van de ijsberg, soms met een zeker niveau van technische details, maar zonder dat de systemische elementen in twijfel kunnen worden getrokken: zowel de inconsistentiestrategieën als de relevantie voor milieu- en maatschappelijke uitdagingen.

De STC® biedt een overzicht en bevraagt ​​de verschillende niveaus van MVO-praktijken maar ook de  bedrijfsmodellen en de waardeketen.

Het gaat zelfs zo ver dat het de reden van bestaan van een bedrijfsproject in twijfel getrokken kan worden.

Het leidt tot het in twijfel trekken van het immateriële, het niet-financiële, de externe effecten, maar ook het bewustzijnsniveau van de belanghebbenden die met de problemen worden geconfronteerd.

Alvorens tot zijn vereenvoudigde functionele versie te komen, was de STC®onderwerp van talrijke simulaties voor commerciële bedrijven, groot en klein, maar ook voor openbare diensten, verenigingen in de non-profitsector, instellingen, enz...

De STC® is met name geïnspireerd door neurowetenschappelijke tools (NLP; Logical Levels door Robert Dilts); Credo, SDG's, Impact Amplification Pyramid, ACMED, BMC en Eversaule.


Een tool voor meer impact

Wil je weten waar je kan verbeteren en welke concrete initiatieven je zou kunnen nemen?

Meer informatie

Meer informatie gebruiksaanwijzing

Hoe de STC invullen?

 1. Begin met het invullen van het vak "Bewustzijn van de problemen".
 2. Beantwoord vervolgens de vragen van boven naar beneden. Van filantropische acties tot Purpose.
 3. Stel jezelf de vraag naar positieve en negatieve externe effecten.

Wat te doen als de STC is voltooid?

 1. Neem wat afstand van de volledige canvas en bekijk de ingevulde canvas met een open en kristische blik.
 2. Duidt op de inconsistencies in het model.
 3. Identificeer wegen voor innovatie en ontwikkeling.


Wil je de hefbomen identificeren en je impact vergroten?

Vul onderstaand formulier in en je ontvangt het canvas in PDF-formaat.

Séparez les adresses email par une virgule.